Leczenie Osteoporozy
   
Rejestracja
Menu
 
Profesor Pluskiewicz
 
Złamania biodra u osób poniżej 60 lat  
Osteoporoza to choroba o podstępnym przebiegu, nie ma zwykle żadnych czytelnych objawów a pierwszym dowodem na obecność procesu chorobowego jest złamanie. Najczęściej jako pierwsze występuje złamanie kości promieniowej co wiąże się zarówno z samym procesem zaniku kostnego (osteoporozy) jak i mechanizmu upadku na wyciągniętą rękę.
    Wyróżnia się 4 główne złamania:
  • osteoporotyczne,
  • złamanie kości ramiennej,
  • kręgów
  • biodra czyli bliższego końca kości udowej.
  • Te dwa ostatnie złamania postrzega się jako najpoważniejsze gdyż powodują konsekwencje groźne dla zdrowia a nawet życia. Złamanie biodra to najpoważniejsza konsekwencja osteoporozy prowadząca do ogromnych zmian w życiu.

    W Polsce roczna liczba takich złamań przekracza 33.000.

Generalnie, leczeniem z wyboru jest operacja a potem mozolne, wielomiesięczne wysiłki związane z rehabilitacją. Niestety, efekty tego długotrwałego postępowania często są dalekie od oczekiwań i wiele osób nie wraca do wcześniejszej sprawności. Złamania biodra występują zwykle u osób w podeszłym wieku a ich bezpośrednią przyczyną jest upadek.

Wiemy sporo o złamaniach biodra u osób starszych ale wiedza dotycząca tych złamań u młodszych osób jest znacznie mniejsza. Widziałem w swojej praktyce lekarskiej sporo osób znacznie młodszych, które doznały tego złamania. Stąd tak ważne są dane zawarte w omawianej publikacji. Poddano analizie dane u osób przed 60-tym rokiem życia (91 kobiet i 127 mężczyzn) ze złamaniem biodra i zebrano wszechstronne dane dotyczące ich stanu zdrowia (mechanizm urazu, wcześniejsze złamania, stosowane leki, choroby współistniejące oraz styl życia). Dokonano także pomiarów densytometrycznych w krótkim okresie od złamania. Tylko 34% uznano za osoby zdrowe. Okazało się także, że połowa grupy miała złamanie po 20- tym roku życia, 31% chorowało na jedną chorobę przewlekłą, a 35% cierpiało na więcej chorób. Także liczba osób stosujących leki wpływające na stan metabolizmu szkieletowego była duża (32%), paliło 42%, 29% nadużywało alkoholu a 8% wykazywało cechy uzależnienia od leków. Tylko 12% spośród badanych miało prawidłową masę kostną, a osteoporoza wykrywana badaniem densytometrycznym dotyczyła 31% badanych.

Prezentowane dane sugerują, że jest pewna grupa osób, które są w grupie ryzyka złamania biodra już w średnim wieku. Zwykle są to osoby mające liczne czynniki ryzyka i wydaje się, że należy u nich podjąć pewne działania prewencyjne już wcześniej niż w całości populacji. Nie należy czekać aż wystąpi pierwsze złamanie, trzeba zwrócić się o pomoc do lekarza.
 
Sebastian Strøm Rönnquist i wsp. FRAILTY AND OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH HIP FRACTURES UNDER THE AGE OF 60-A PROSPECTIVE COHORT OF 218 INDIVIDUALS [78] Osteoporos Int. 2022 May;33(5):1037-1055.
 
Zobacz również
Rejestracja do badań i konsultacji
 

Gabinet Leczenia i Diagnostyki Osteoporozy

Gliwice ul. Asnyka 11  
czynne: 9-16  
32/331 33 16
502 625 551
e-mail:osteoporoza.pluskiewicz@poczta.onet.pl
 
Dojazd z dworca w Gliwicach autobusami linii:
60, 126, 178, 186, 677, 60N, 194N

Przystanek docelowy ul. Kilińskiego

 
 
Diagnostyka Osteoporozy w Gliwicach
   
sprawdź dojazd
 
Unia
 
 
Badania Kliniczne GliwiceOsteoporoza Gliwice Gabinet Kontakt Publikację Profesora Pluskiewicza