Leczenie Osteoporozy
   
Rejestracja
Menu
 
Profesor Pluskiewicz
 
Koszty generowane przez osteoporozę  

Osteoporoza to powszechna choroba cywilizacyjna, której konsekwencją są złamania. Liczba chorych przekraczająca w Polsce 2 miliony i liczba złamań osteoporotycznych w skali rocznej ponad 126.000 wskazują, że osteoporoza stanowi poważny problem medyczny, ale także społeczny i ekonomiczny.

W raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia z 2019 roku oszacowano łączne roczne koszty związane z osteoporozą na 500 mln. Powyższe dane dotyczą lat 2014-2019 i można ostrożnie sądzić, że aktualnie liczba pacjentów jest większa a koszty są wyższe. Interesujące dane dotyczące ekonomicznych aspektów osteoporozy zaprezentowała grupa autorów francuskich. Zebrano dane dotyczące ogromnejgrupy 356.895 pacjentów w wieku ponad 50 lat hospitalizowanych z powodu złamań w okresie 2009-2014. 10,5 % spośród nich w ciągu roku od złamania było ponownie hospitalizowanych z powodu komplikacji a zaledwie 5,3% miało wykonane badanie densytometryczne. Leczenie wdrożono u 16,7%
osób. Koszty leczenia indywidualnego pacjenta były wysokie i sięgały 21.000 Euro w przypadku złamań końca bliższego kości udowej. Oszacowano także koszty leczenia w okresie wieloletniej obserwacji i wykazano, że wiążą się one głównie z kosztami kolejnych złamań.

Sądzę, że polskie realia są podobne w odniesieniu do opisanych obserwacji dotyczących stosowanej terapii natomiast należy przypuszczać, że odsetek pacjentów, którym wykonano badanie densytometryczne jest jeszcze niższy. W Polsce dostępność do densytometrii jest bardzo mała i generalnie pacjenci sami za nie płacą. Lekarz rodzinny nie ma możliwości zlecenia takiego badania a jedyną szansą jest skierowanie do poradni specjalistycznej zajmującej się pacjentami z osteoporozą lub innej poradni specjalistycznej.

Jakie należy wyciągnąć wnioski z tego badania?

Przede wszystkim należy objąć diagnostyką osoby z pierwszym złamaniem i szybko wdrożyć odpowiednią terapię zdolną do zapobieganiu kolejnym złamaniom. Podsumowując, jeśli zdarzyło się złamanie powstałe w wyniku niewielkiego urazu (zwykle upadku z wysokości własnego ciała) należy niezwłocznie poddać się badaniom diagnostycznym i zacząć leczenie.

Thierry Thomas i wsp. THE ECONOMIC BURDEN OF SEVERE OSTEOPOROTIC FRACTURES IN THE FRENCH HEALTHCARE DATABASE: THE FRACTOS STUDY. J Bone Miner Res. 2022 Oct 6. doi: 10.1002/jbmr.4720. Online ahead of print
 
Zobacz również
Rejestracja do badań i konsultacji
 

Gabinet Leczenia i Diagnostyki Osteoporozy

Gliwice ul. Asnyka 11  
czynne: 9-16  
32/331 33 16
502 625 551
e-mail:osteoporoza.pluskiewicz@poczta.onet.pl
 
Dojazd z dworca w Gliwicach autobusami linii:
60, 126, 178, 186, 677, 60N, 194N

Przystanek docelowy ul. Kilińskiego

 
 
Diagnostyka Osteoporozy w Gliwicach
   
sprawdź dojazd
 
Unia
 
 
Badania Kliniczne GliwiceOsteoporoza Gliwice Gabinet Kontakt Publikację Profesora Pluskiewicza