Leczenie Osteoporozy
   
Rejestracja
Menu
 
Profesor Pluskiewicz
 
temat miesiąca  
cukrzyca  
Cukrzyca typu 1 czyli jej typ, który wymaga podawania insuliny od dawna jest postrzegana jako stan obniżający masę kostną czyli sprzyjający osteoporozie. W konsekwencji procesu zaniku kostnego zwiększa się oczywiście częstość złamań powstałych w wyniku niewielkiego urazu, zwykle upadku z wysokości własnego ciała.

Z pewnością pacjenci z cukrzycą powinni mieć wykonywane badania densytometryczne na wczesnym etapie choroby w celu wykrycia obniżenia masy kostnej i podjęcia stosownych działań leczniczych.

Niemniej warto zastanowić się jakie czynniki związane z samą cukrzycą mogą zwiększać zagrożenie wystąpienia osteoporozy w tej grupie pacjentów. Interesujące dane zaprezentowała grupa badaczy z USA i Kanady, którzy przez okres 30 lat poddali obserwacji grupę 1441 pacjentów. Wykonywano u nich szereg badań diagnostycznych oraz skrupulatnie oceniano skuteczność leczenia cukrzycy. Okazało się, że czynnikami sprzyjającymi obniżaniu się masy kostnej były nieskuteczne obniżanie stężenia glukozy oraz występowanie powikłania cukrzycy w postaci niewydolności nerek. W tych przypadkach masa kostna obniżała się dla kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego wieloletniego badania?

Przede wszystkim trzeba prowadzić systematyczne, skrupulatne leczenie cukrzycy tak by stężenie glukozy utrzymać w granicach normy. Sądzę, że omawiana publikacja powinna także skłaniać do zlecania wykonywania badań densytometrycznych tak by wykryć obecność rozwoju osteoporozy na wczesnym etapie i podjąć odpowiednie kroki zapobiegające dalszemu procesowi chorobowemu i złamaniom w przyszłości. Należy pamiętać, że podstawowy cel postępowania lekarskiego to zapobieganie wystąpieniu pierwszego złamania gdyż po pierwszym złamaniu istotnie wzrasta ryzyko kolejnych złamań. 
 
Ann V Schwartz i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Jul;10(7).
Rejestracja do badań i konsultacji
 

Gabinet Leczenia i Diagnostyki Osteoporozy

Gliwice ul. Asnyka 11  
czynne: 9-16  
32/331 33 16
502 625 551
e-mail:osteoporoza.pluskiewicz@poczta.onet.pl
 
Dojazd z dworca w Gliwicach autobusami linii:
60, 126, 178, 186, 677, 60N, 194N

Przystanek docelowy ul. Kilińskiego

 
 
Diagnostyka Osteoporozy w Gliwicach
   
sprawdź dojazd
 
Unia
 
 
Badania Kliniczne GliwiceOsteoporoza Gliwice Gabinet Kontakt Publikację Profesora Pluskiewicza