Leczenie Osteoporozy
   
Rejestracja
Menu
 
Profesor Pluskiewicz
 
           
 
Prof. Wojciech Pluskiewicz
 

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Pluskiewicz

Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończył
w 1982 roku.
Od 1994 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Śląskiej Akademii Medycznej
(obecna nazwa Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1993, stopień doktora habilitowanego
w 2000, a tytuł profesora w 2003 roku. Jest specjalistą chorób wewnętrznych.
Zajmuje się zawodowo i naukowo chorobami metabolicznymi kości, przede wszystkim osteoporozą. Jego prace naukowe były wielokrotnie nagradzane przez Rektora uczelni i Ministra Zdrowia.

W Zakładzie Chorób Metabolicznych Kości są prowadzone zajęcia dydaktyczne
w ramach przedmiotu „Choroby wewnętrzne” dla studentów V roku wydz.
Lekarskiego oraz zajęcia w ramach fakultetu „Kliniczne aspekty starzenia się”
dla IV roku wyd. lekarskiego. Pod auspicjami zakładu od 2001 roku organizowane są konferencje szkolenia podyplomowego dla lekarzy.

Zakres tematyczny pracy naukowej: choroby metaboliczne kości, w tym osteoporoza pierwotna i wtórna (z unieruchomienia, w przebiegu colitis ulcerosa, cukrzycy, po operacjach bariatrycznych, jako następstwo chorób nowotworowych), ocena ryzyka złamań, osteodystrofia nerkowa dorosłych, zaburzenia metaboliczne szkieletu u dzieci (cukrzyca i inne schorzenia endokrynologiczne, niewydolność nerek, fenyloketonuria), badania szkieletu u bliźniąt oraz chorych z zaburzeniami genetycznymi, wpływ zaburzeń widzenia na stan szkieletu, związki uogólnionej osteoporozy z chorobami układu stomatognatycznego, wpływ rodzaju menopauzy oraz ciąży na stan szkieletu, badania osób zdrowych w celu opracowania polskich norm.

Współpraca naukowa Zakładu Chorób Metabolicznych Kości:
- z jednostkami uczelni:

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu,
Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu,
Zakład Patofizjologii w Zabrzu przy Katedrze Patofizjologii i Endokrynologii,
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Katowicach,
Katedra i Zakład Epidemiologii w Katowicach

- z jednostkami innych uniwersytetów medycznych:
Zakład Chorób Metabolizmu Kostnego i Schorzeń Endokrynnych UM w Łodzi,
Katedra i Klinika Chorób Wewn. i Nefrologii UM w Warszawie,
Katedra i Klinika Endokrynologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej
we Wrocławiu,
Katedra i Oddział Kliniczny Reumatologii UM w Poznaniu,
Katedra i Klinika Pediatrii UM w Białymstoku,

- z innymi jednostkami:

Wydział Medyczny Uniwersytetu w Ostrawie,
Klinika Chorób Wewn. i Endokrynologii MSWiA w Warszawie,
Wojewódzki Szpital Urazowy w Piekarach Śląskich.
 
DOROBEK NAUKOWY:
- 116 artykułów w czasopismach polskich
- 95 artykułów w czasopismach zagranicznych
(65 oryginalnych, 30 listów)
- Wartość w punktach MNiSz.W. 2313
- Wartość sumaryczna IF 222,571 (prace pełnotekstowe)
- Liczba cytacji 928 (wg bazy Scopus, 11.12.2012)
- Współczynnik h 17 (wg bazy Scopus, 11.12.2012)
 
Prof.Pluskiewicz  - Dorobek Naukowy
 
   
powrót strona główna
   
Unia
 
 
Badania Kliniczne GliwiceOsteoporoza Gliwice Gabinet Kontakt Publikację Profesora Pluskiewicza